MONTH OF PHOTOGRAPHY BRATISLAVA

33. mesiac fotografie sa zameriava na historický a súčasný vývoj fotografií v Česko-Slovensku i za jeho hranicami. Predstavíme dokumentácie Štátnej tajnej bezpečnosti a ikonickú výstavu „Hra na štvrtého“ z roku 1986. Časť programu je venovaná súčasným slovenským fotografom ako sú Petra Župník či Jana Šturdíková.

V programe sa koncentrujeme na často prehliadané práce fotografov zo strednej a východnej Európy. Ponúkame tiež výstavy s aktuálnou novinárskou fotografiou, vedeckým projektem CERN a kultúrami Afganistanu a Iránu.

Najväčšiu pozornosť si vyslúži tvorba kanadského speváka Bryana Adamsa, ktorý svojimi fotografiemi oslovuje publikum celého sveta a získal viacero ocenení. Jeho práce budú predstavované v rámci série Exposed, ktorá zahŕňa portréty slávnych osobností.

österreichisches kultur forum bratislava

Stefan Oláh

„ZOOLÓGIA“

Dom umenia

Národné osvetové centrum

Námestie SNP 12, Bratislava

Opening: 31.10.2023 18:00

1.11. – 30.11. daily 11:00 – 19:00